Вторник, 20.08.2019, 03:36
Ви увійшли як Гость | Група "Гости"Вітаю Вас Гость | RSS


ДНЗ "Торезький центр професійно-технічної освіти"


Категории раздела
Поиск
Валюта

Технологія штукатурних робіт

ЗАВДАННЯ ДЛЯ ГРУП  № 5,6

 

Тема:     Організація робочого місця.

Продуктивність праці робітника залежить від правильної організації його робочого місця. Робочим місцем робітника-опоряджувальника називають ділянку, у межах якої він працює і може доцільно розміщувати потрібні для роботи пристрої, інструменти і матеріали.

Механізми, пристрої, інструменти і матеріали на робочому місці розміщують так, щоб під час роботи не доводилось робити зайвих рухів. Ручний інструмент, який беруть правою рукою, по­винен лежати справа, а той, що беруть лівою рукою, — зліва. Якщо для роботи потрібен столик, то його встановлюють так, щоб з цього місця можна було виконати якнайбільший обсяг робіт.

На робочому місці не повинно бути будівельного сміття, зай­вих матеріалів, які заважатимуть пересуванню робітників. Під час роботи слід користуватись лише справними інструментами та пристроями і якісними матеріалами.

Для виконання робіт на висоті потрібно встановити на робо­чому місці необхідні пристрої, а на них у зручних для роботи місцях — ящики для розчину, інструменти тощо.

 

Домашнє завдання:

 1. Від чого залежить продуктивність праці робітника?
 2. Як потрібно розміщувати інструменти та матеріали на робочому місці?
 3. Вимоги до робочого місця.

 

ЗАВДАННЯ ДЛЯ ГРУП  № 5,6

Тема:     Організація праці.

Для виконання більшості  будівельних робіт (мулярських, штукатурних, малярних тощо) потрібна узгоджена робота кількох робітників, оскільки кожний будівельний процес поділяється на окремі операції. Наприклад, для штукатурення приміщення треба підготувати поверхні, приготувати розчини, подати їх на робочі місця і поштукатурити поверхні. Якщо ці роботи виконуватиме один робітник, то йому доведеться витратити більше часу, ніж у випадку, коли їх будуть виконувати по операційно декілька робітників. Крім того, ці роботи різного ступеня складності і повинні виконуватись робітниками різних кваліфікацій: підношення матеріалів — I—II розрядів, підготовка поверхонь — II—III розрядів, штукатурення залежно від складності — IV—V розрядів. Тому для виконання певного обсягу робіт робітників об'єднують у ланки. У складі ланки може бути від двох до семи робітників різної кваліфікації. Робітники нижчої кваліфікації приготовляють розчини, підносять матеріали і виконують найпростіші підготовчі операції, а кваліфіковані — виконують окремі види робіт відповідно кваліфікації. Така організація праці дає змогу кож­ному робітникові вдосконалювати свої навички, вчитись і підвищувати кваліфікацію.

Ланки робітників об'єднуються в бригади, які бувають спеціалізованими і комплексними.

Домашнє завдання:

 1. На які операції поділяються штукатурні роботи?
 2. Для чого робітників об’єднують у ланки?
 3. Що дає змогу підвищувати кваліфікацію робітникам?

 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ ГРУПП № 3,4

 

Тема:     Инструменты для штукатурных работ

Применяемые для выполнения штукатурных работ инструменты можно подразделить на контрольно-изме­рительные, для подготовки поверхности, для набрасыва­ния раствора, для разравнивания и сглаживания раствора и обработки декоративного слоя. Строительный отвес применяют для провешивания поверхностей и проверки их горизонтальности. Уровни применяют для проверки вертикальных и го­ризонтальных поверхностей, они бывают разной длины, деревянные и металлические, с одним или двумя визира­ми.

Гибкий уровень применяют для провешивания гори­зонтальных поверхностей или пробивки горизонтальных линий на стенах. Этот уровень состоит из резиновой труб­ки необходимой длины толщиной 10—15 мм. В концы ре­зиновой трубки вставлены стеклянные трубки длиной от 200 до 300 мм с делениями. Если уровень наполнить во­дой и приблизить трубки друг к другу на одном уровне, то налитая вода должна стоять на одних и тех же делениях.

Угольники необходимы для разметки, проверки рас­креповок, углов, изготовления профильных досок. Инструменты для подготовки поверхностей. Штукатур­ный молоток на одном конце имеет обушок размером 25x25 мм, на другом — изогнутые рожки с прорезями для вытаскивания гвоздей.

Ножницы для резки металла используют для выреза­ния стальных профилей к шаблонам, резки сетки Инструменты для нанесения и разравнивания раство­ра. Это прежде всего штукатурная лопатка.     

Штукатурными лопатками насыпают и приближенно дозируют различные материалы, перемешивают сухие смеси и растворы, набрасывают, намазывают, разравни­вают, заглаживают, срезают растворы, очищают инстру­менты, инвентарь и приспособления от раствора.

Отрезовки представляют собой небольшие лопаточки с тонкими стальными полотнами. Применяют отрезовки для очистки инструмен­та, разрезки трещин в штукатурке, подмазки, разрезки и подправки раствора при разделке углов в тягах, железнения штукатурки.

Ковш для отделочных работ состоит из чашки (ков­ша), черенка, деревянной ручки и крючка, с помощью ко­торого ковш вешают на борт ящика. Ковши применяют для нанесения ра­створа на разные поверхности и дозирования материалов.

Сокол — это щит из дерева или дюралюминия с ручкой в середине. С сокола раствор наносят на поверхность лопаткой либо непосредственно соколом намазывают и разравнивают раствор по поверхности.

Кисть предназначается для смачивания водой поверх­ностей и подсохшей штукатурки, мытья инструмента и других целей.

 

Домашнее задание: Ответить на вопросы:

 1. Как подразделяются инструменты, предназначенные для штукатурных работ?
 2. Назначение штукатурной лопатки?
 3. Что такое сокол и его назначение.

 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ ГРУПП  № 3,4

 

Тема:     Приспособления и инвентарь для штукатурных работ

Работа на высоте требует вспомогательных приспособ­лений — устройства и установки лесов, подмостей, лю­лек. Подмости обычно используют внутри помещений, леса — снаружи. Для внутренней отделки высоких поме­щений также устраивают леса. При отделочных работах применяют инвентарные сборно - разборные леса и подмо­сти, которые отвечают требованиям индустриального стро­ительства.

Леса и подмости устанавливают на прочном и плот­ном спланированном основании. Если леса предполагает­ся использовать длительное время, на площадке делают канавы для отвода дождевой веды, чтобы грунт не вымы­вался из-под стоек.  

Складной универсальный столик применяют для ра­боты в помещениях высотой от 2,5 до 2,7 м. Он также удобен для работы в лестничных клетках, так как одну пару его ножек можно выдвигать и устанавливать столик на ступенях так, что площадка будет находиться горизон­тально. Чтобы столик не скатывался со ступеней, одну пару его ножек делают без колес.

Широко применяются передвижные сборно - разборные вышки - туры, они предназначены для работы в помеще­ниях высотой 6 м. Высота вышки, считая от пола до уров­ня площадки -  4 м; размеры рабочей площадки для от­дельно стоящей вышки  - 2x2 м.

Растворные ящики предназначены для приготовления и хранения сухих смесей и растворов. Они бывают дере­вянные и металлические. Наиболее удобны инвентарные металлические ящики - тележки. Они состоят из тележки с ручкой, двумя ножками и двумя колесами, на которую устанавливают съемные ящики вместимостью до 0,1 м3. Размеры ящика, мм: длина — 1000, ширина — 525, высо­та — 300. Масса тележки с ящиком — 26,3 кг. Ящик, из которого выбран весь раствор, заменяют другим, напол­ненным раствором.

 

Домашнее задание: Ответить на вопросы:

 1. Для чего используют подмости?
 2. Как устанавливают леса и подмости?
 3. Где применяют универсальные столики.
 4. Какие применяют растворные ящики для приготовления растворов?

 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ ГРУПП  № 3,4

 

Тема:     Назначение и виды штукатурок

ШТУКАТУРНЫМИ  работами называют процесс нанесения выравнивающего отделочного слоя штукатурного раствора на поверхности внутренних и наружных конструктивных частей зданий и сооружений, который после затвердевания с последующей затиркой придает им определенную форму и фактуру. Оштукатуренные помещения легче содержать в чистоте, их можно окрасить или оклеить обоями. Правильно выполненная штукатурка не только долговечна (может работать столетиями), но и придает поверхностям более красивый вид.

В современном строительстве различают штукатурки: обычные, предназначенные для выравнивания поверхностей ограждающих конструкций, подготовки их к последующей отделке (оклейке обоями, окраске) и защиты от атмосферных воздействий (отделка фасадов зданий); специальные (огнезащитные, звукопоглощающие рентгенозащитные и др.), используемые в качестве изоляционных и экранирующих слоев; декоративные, служащие для эстетической выразительности зданий и сооружений, а также для оформления интерьеров.

В зависимости от требований к качеству отделки поверхностей штукатурки подразделяют на: простые – во временных зданиях, складских помещениях; улучшенные – в жилых и общественных зданиях массового строительства; высококачественные – в зданиях и сооружениях по индивидуальным проектам. По способу оштукатуривания различают штукатурку монолитную (мокрую), выполняемую нанесением на поверхность штукатурного раствора, и сухую, когда поверхность облицовывается крупноразмерными листами заводского изготовления – гипсокартоном.

 

Домашнее задание: Ответить на вопросы:

 1. Какие работы называют штукатурными?
 2. Какие виды штукатурки по назначению вы знаете?
 3. Как классифицируют штукатурку в зависимости от качества?

 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ ГРУППЫ № № 3,4

 

Тема:     Основные элементы зданий

Стены (наружные и внутренние) – вертикальные ограждения, защищающие помещения здания от воздействия внешней среды и отделяющие одно помещение от другого.

Перекрытия - горизонтальные элементы, разделяющие здание на этажи и передающие нагрузку на стены или колонны; их выполняют из многопустотных или сплошных сборных железобетонных панелей.

Перегородки – вертикальные ограждения. Разделяющие смежные помещения и не воспринимающие нагрузок от вышележащих конструктивных элементов.

Лестницы – конструктивные устройства для сообщения между этажами здания.

Крыши – конструктивный элемент, завершающий здание и защищающий его от воздействия внешней среды.

Окна – светопрозрачные ограждения, используемые для освещения и проветривания помещений.

Цоколь – нижняя часть наружных стен, облицованная плиткой, природным камнем или оштукатуренная цементным раствором.

 

Домашнее задание: Ответить на вопросы:

 1. Что называется цоколем?
 2. Для чего нужны перегородки?
 3. Назначение чердачного перекрытия?

 

 

 

Задание для учащихся  групп №3 и 4\

Тема:    Классификация зданий и сооружений

 

Все проектируемые, строящиеся и реконструируемые объекты подразделяются на здания и сооружения.

Наземные постройки, имеющие помещения для работы, отдыха, учебы и т.д. называются зданиями.

Постройки технического назначения, такие как мосты, плотины, заводские трубы, газопроводы и др. относятся к сооружениям.

По назначению здания делятся на две основные группы: и промышленные. В соответствии с основным функциональным процессом здания делятся на различные типы, представленные на рис. 1.1.

 

 

 

Рис. 1.1. Классификация зданий по назначению

 

Необходимые качества здания достигаются техническими средствами, применение которых регламентируется общегосударственными Строительными нормами и правилами (СНиП). В этой регламентации используются различные виды классификаций. Рассмотрим далее некоторые основные из них.

По этажности:

малоэтажные– высотой до двух этажей включительно;

средней этажности – 3 ÷ 5 этажей;

повышенной этажности – 6 ÷ 9 этажей;

многоэтажные– 10 ÷ 25 этажей;

высотные – 26 этажей и выше.

При этом различают следующие виды этажей:

надземный этаж – этаж при отметке пола помещений не ниже планировочной отметки земли;

подвальный этаж – этаж при отметке пола помещений ниже планировочной отметки земли более чем на половину высоты помещений;

цокольный этаж – этаж при отметке пола помещений ниже планировочной отметки земли не более половины высоты помещений;

технический этаж – этаж для размещения инженерного оборудования и прокладки коммуникаций. Может быть расположен в нижней (техническое подполье), верхней (технический чердак) или средней части здания;

мансарда (мансардный этаж) – жилые помещения, расположенные в объеме чердака.

При определении этажности здания в число этажей включаются все надземные этажи, технический этаж, мансардный этаж, а также цокольный этаж, если верх его перекрытия находится выше средней планировочной отметки земли не менее чем на 2 м.

Здания классифицируют также по основному материалу стен:

каменные (из кирпича и естественного камня);

бетонные (из искусственного камня, бетонных и легкобетонных блоков);

железобетонные;

металлические;

деревянные.

По способу возведения здания различают:

из мелкоразмерных элементов(мелкоразмерные элементы – это конструктивные элементы зданий, перемещаемые на строительной площадке вручную или с помощью средств малой механизации);

из крупноразмерных элементов(для монтажа этих элементов применяют мощные подъемные механизмы, краны)

монолитные (предварительно приготовленная бетонная смесь укладывается в форму (опалубку) непосредственно на строительной площадке, где и происходите ее твердение).

Здания классифицируют по долговечности, которая определяется сроком сохранения эксплуатационных качеств основных конструктивных элементов (фундаментов, стен, перекрытий и покрытий и т.п.). Материалы этих конструкций должны иметь достаточную прочность на длительные силовые статические и динамические воздействия, морозо-, влаго-, био- и термостойкость, стойкость против коррозии и различных агрессивных воздействий. Практических инженерных методов расчета долговечности зданий пока не создано, поэтому в строительных нормах и правилах здания по долговечности условно разделяются на три степени:

I степень– срок службы более 100 лет;

II степень– срок службы от 50 до 100 лет;

III степень– срок службы менее 20 лет.

К III степени относятся, например, здания с деревянными наружными стенами. Однако на срок службы здания, независимо от материалов влияют условия, в которых и оно находится качество содержания.

В зависимости от назначения, значимости и долговечности здания подразделяются на четыре класса по капитальности:

зданияI класса, удовлетворяющие повышенным требованиям – ключевые здания в городской застройке, рассчитанные на срок службы более 70 лет (театры, музеи, Дворцы культуры, вокзалы и т.д.). Сюда же относят уникальные здания государственного значения, рассчитанные на срок службы более 100 лет (Кремлевский Дворец съездов, Храм Христа Спасителя и др.);

зданияII класса, удовлетворяющие средним требованиям – здания массового строительства, составляющие основу городской застройки и рассчитанные на срок службы не менее 50 лет (многоэтажные жилые дома, гостиницы, административные здания и т.д.);

зданияIII класса, удовлетворяющие средним и пониженным требованиям – облегченные здания пониженной капитальности со сроком службы 25-50 лет.

зданияIV класса – с минимальными требованиями.

Крупные общественные здания и жилые комплексы относятся к I классу (нет ограничения в этажности). Большинство гражданских зданий относится главным образом ко IIклассу, небольшие жилые дома до 5 этажей – к III классу.

В соответствии с классом сооружения выбираются и строительные материалы. Для более высоких классов используют наиболее долговечные, надежные и огнестойкие материалы и конструкции, обеспечивающие бесперебойную долговременную эксплуатацию без частых ремонтов.

 

 

Домашнее задание:

 

 В рабочей тетради вам необходимо кратко записать предложенный материал.

 

Т

 

 

Задание для учащихся групп № 5 и 6

 

 

Тема: Основні принципи організації і управління будівництвом

 

Будівництво — це одна з галузей матеріального виробництва, від розвитку якої залежить розвиток інших галузей виробництва, а також матеріальний добробут людей. На розвиток будівельного виробництва впливає правильна організація його, система управління, технічне оснащення, кваліфікація і стабільність кадрів та інші фактори.

Організаційно будівельні роботи можна виконувати двома способами: господарчим і підрядним.

При господарчому способі їх виконують силами і засобами певного підприємства або організації, які будують для себе. Кожне підприємство залежно від асигнувань, виділених на капітальне будівництво, організовує у себе невеличку будівельну організацію, купує необхідні машини, механізми і матеріали, наймає робітників будівельних спеціальностей, тобто підприємство створює для себе невелику будівельну базу. Після використання асигнувань і закінчення будівництва створена будівельна база ліквідується. Таким чином, господарчий спосіб не сприяє розвитку будівництва і його індустріалізації.

При підрядному способі будівельно-монтажні роботи виконують спеціальні будівельні організації. Постійно діюча будівельна організація, оснащена могутньою будівельною технікою, із сталими висококваліфікованими кадрами здатна оперативно і швидко будувати. Нині для виконання певних обсягів будівельних робіт підприємство (замовник) складає договір з будівельною організацією, яка виступає як підрядник. Підрядник, що має досвід організації будівельних робіт, значно швидше виконує роботи, ніж під час виконання їх господарчим способом.

Житлові, культурно-побутові і промислові будівлі споруджують різні будівельні організації. Контроль за діяльністю цих організацій, фінансування будівництва і його планування здійснюється через Державний комітет України у справах містобудування і архітектури (Держкоммістобудування України) та територіальні управління будівництва при обласних і міських держадміністраціях.

Найвищим координаційним органом будівельників є Держкоммістобудування України, який координує і спрямовує роботу будівельних організацій. Він здійснює контроль за виконанням рішень уряду країни з питань будівництва, розробляє наукові проблеми, нормативні документи і технічні умови, контролює роботу проектних організацій, розглядає і затверджує типові проекти, спрямовує роботу на розвиток технічного прогресу в будівництві.

Виконання планів будівництва і строків проведення будівельних робіт багато в чому залежить від правильної організації управління, гнучкості й оперативності керування будівельними організаціями.

Останнім часом дрібні будівельні організації об'єднуються в укрупнені спеціалізовані будівельні трести й управління з одночасним скороченням адміністративно-управлінського персоналу. У великих містах країни організовано домобудівні комбінати, які об'єднують у собі функції заводу будівельної індустрії і будівельно-монтажної організації. Це дало змогу широко застосувати у будівництві механізацію, скоротити витрати на утримання адміністративно-управлінського апарату, підвищити продуктивність праці і знизити вартість будівельних робіт.

У великих містах будівництво ведуть головні будівельні управління, корпорації або холдінгові компанії, що створюються при міських радах (міській адміністрації), які керують будівництвом через територіальні загальнобудівельні і спеціальні будівельні трести та управління. На рис. 1 подано спрощену схему Державної комунальної будівельної корпорації «Київміськбуд», яка дає уявлення про підпорядкованість різних будівельних організацій. Усі трести цієї компанії є акціонерними об'єднаннями.

Основними організаційними формами будівельних підприємств є трести й управління. Причому управління, що входить до складу тресту, є будівельною організацією, яка працює на господарському розрахунку і безпосередньо здійснює будівельно-монтажні роботи. Управлінню надається право самостійно складати договори Із замовниками і здавати їм закінчені об'єкти,

Будівельні трести, до складу яких входять будівельні, монтажні, обслуговуючі й інші організації, залежно від характеру роботи, бувають будівельні, спеціальні та будівельно-монтажні. Будівельний трест виконує загальнобудівельні роботи (земляні, мулярські, теслярські, покрівельні тощо) здебільшого в межах певного району або міста. Спеціалізований трест виконує спеціальні види будівельних робіт (монтаж санітарно-технічного устаткування: водопровід, каналізацію, опалення, підведення теплових мереж, каналізації тощо) на всіх будівельних об'єктах міста чи району. Будівельно-монтажний трест виконує загальнобудівельні й спеціальні роботи.

 

Рис. 1 Спрощена схема структури міських будівельних організацій

Будівельні роботи трести виконують через відповідні будівельні, спеціальні або будівельно-монтажні управління.

Виробничою діяльністю тресту або управління керує апарат, кількісний склад якого регламентується типовими штатами. У штатному розкладі тресту або управління вказується їхня структура, кількість штатних одиниць адміністративно-управлінського персоналу і місячний заробіток працівників. Керує кожною будівельною організацією за принципом єдиного керівництва управляючий (начальник). На рис. 2 подано схему організаційної структури будівельно-монтажного управління (БМУ). Перелік і назви відділів залежно від обсягу робіт і умов виробництва можуть змінюватися.

Роботами на будівельному майданчику (об'єкті) керує виконавець робіт (виконроб), який передає робітникам усі вказівки через майстра і бригадирів (рис. 3). Крім того, виконробу підпорядковані технік-нормувальник, господарський майстер, комірник і табельник.

 

Рис. 2. Орієнтовна схема організаційної структури будівельно-монтажного управління (БМУ)

Перехід будівельних організацій на повний господарський розрахунок (госпрозрахунок) і самофінансування потребує нових форм організації і управління будівництвом, при яких адміністративно-командні методи керівництва фактично втрачають силу. Замість них починають діяти економічні фактори: господарська самостійність підрядної організації, рентабельність її, матеріальні стимули і заохочення всіх працюючих в скороченні строків будівництва і підвищення його якості тощо.

Щоб стимулювати працю, застосовують такі форми її організації, як колективний і орендний підряди, організацію будівельних кооперативів, акціонерних товариств, концернів тощо.

 

Рис. 3. Схема структури будівельного об'єкта

При переході на колективний підряд будівельна організація отримує певну господарську самостійність, що дає їй змогу при підтримці всього колективу перейти на повний госпрозрахунок і самофінансування. При цьому всі питання господарської діяльності вирішуються з урахуванням колективного економічного інтересу всіх працюючих. Праця робітників, інженерне-технічних працівників і службовців при колективному підряді оплачується згідно з коефіцієнтом трудової участі (КТУ) кожного з них. Відповідне положення щодо застосування КТУ для різних категорій працюючих розробляють в цій самій організації і після обговорення і згоди трудового колективу застосовують на практиці.

Більш прогресивною формою господарської діяльності будівельної організації є оренда і орендний підряд.

У цьому разі будівельна організація стає повністю самостійною, а все майно її (машини, механізми, обладнання тощо) переходить у колективну власність працюючих. Прибуток орендної організації розподіляється за згодою колективу на оплату праці, розвиток виробництва, соціальні потреби тощо. Основні фонди й інші матеріальні цінності передаються в оренду колективу відповідної організації за договором строком на 5—50 років. У договорі зазначаються балансова вартість основних фондів й інших матеріальних цінностей, що передаються в оренду, строк оренди, суми орендної плати за використання обладнання, зобов'язання орендаря щодо виконання державних замовлень на будівництво та орендодавача щодо забезпечення орендної організації матеріалами, інструментами, запасними частинами та інші положення.

Домашне завдання:

 використовуючи робочій зошит, зробіть невеличкий конспект викладенного матеріалу.

 

Д.з.

Календарь
«  Август 2019  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031

Copyright MyCorp © 2019
Бесплатный хостинг uCoz